PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Radyo TV ve Sinema Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Programın öncelikli amacı; geçmişten geleceğe uzanan ve öncü üniversitenin misyonu doğrultusunda, kültür temeli üzerinde, radyo-televizyon ve sinema ile ilişkili alanlarda yaratıcı ve geliştirici çalışmalar yapacak teorik olarak donanımlı, alanındaki teknolojik gelişmeleri kavrayabilen ve teknolojiyi etkili, verimli kullanabilen bireyleri; zaman, mekan ve öğrenme hızı esnekliğine sahip öğretim yöntemleri ile yetiştirmektir. Öğrencilerin; radyo, televizyon ve sinema alanı ve ilişkili alanlarda kuramsal bilgi donanımı, alana özgü araştırma yöntem ve teknikleri kullanabilme ve bilimsel veri elde etme; görsel-işitsel uygulama alanlarında üretim yapabilme; iletişim alanındaki yasal düzenleme ve işlemleri kavrama; disiplinler arası araştırma ve bilgi birikimi sağlama; eleştirel bakış açısı kazanabilme; özgün çalışmalar ortaya koyabilme ve mesleki etik konusunda duyarlılık kazanma yetkinliklerini kazanmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Radyo TV ve Sinema Uzaktan Öğretim Lisans Programı mezunları aldıkları 4 yıllık öğrenim sonucunda;

  • Disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilir,
  • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri izleyebilir ve bu bilgileri paylaşabilir,
  • Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir,
  • İletişim ve sanat alanındaki ulusal ve uluslararası değerleri kavrayabilir,
  • Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılabilir,
  • Etkinliklerin uygulanma sürecinde etik değerleri gözetebilirler.

Ayrıca iletişim alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekleyebilme, sosyal adalet bilinci edinebilme, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkabilme, soyut ve somut kavramları, yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme, sanatsal bir bakış açısına ve estetik farkındalığa sahip olabilme becerilerini de kazanmaları hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları

Radyo TV ve Sinema uzaktan öğretim lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır;

Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay Geçişler: Diğer yükseköğretim kuramlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kuramlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Meslek Yüksekokulların ve Açık öğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışıdan Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı’na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışıdan veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi ‘ne göre yapılmaktadır.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Radyo TV ve Sinema lisans programı; görüntünün temel ilkeleri, iletişim tarihi, sinemaya giriş, temel fotoğrafçılık, radyo yayıncılığı, televizyonda yapım yönetim, kitle iletişim hukuku, medya ekolojisi, medya ve türk dış politikası, medyada metin yazarlığı, film çözümlemeleri, televizyon analizi ve eleştirisi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Radyo TV ve Sinema Lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Radyo-Televizyon Gazetecisi, Sinema Üreticisi Ve Uygulayıcısı” ünvanını kazanırlar.

Radyo TV ve Sinema lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

Kariyer Olanakları

Diploma programından mezun olan öğrenciler, tüm televizyon ve radyo kuruluşlarında, sinema sektöründe, kurum ve kuruluşların basın departmanlarının ilgili bölümlerinde, tüm yerel ve ulusal gazetelerde, kuruluşların basın danışmanlıklarında görev alabilirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.