Program Hakkında

 

 

   İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Radyo TV ve Sinema Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Programın öncelikli amacı; geçmişten geleceğe uzanan ve öncü üniversitenin misyonu doğrultusunda, kültür temeli üzerinde, radyo-televizyon ve sinema ile ilişkili alanlarda yaratıcı ve geliştirici çalışmalar yapacak teorik olarak donanımlı, alanındaki teknolojik gelişmeleri kavrayabilen ve teknolojiyi etkili, verimli kullanabilen bireyleri; zaman, mekan ve öğrenme hızı esnekliğine sahip öğretim yöntemleri ile yetiştirmektir. Öğrencilerin; radyo, televizyon ve sinema alanı ve ilişkili alanlarda kuramsal bilgi donanımı, alana özgü araştırma yöntem ve teknikleri kullanabilme ve bilimsel veri elde etme; görsel-işitsel uygulama alanlarında üretim yapabilme; iletişim alanındaki yasal düzenleme ve işlemleri kavrama; disiplinler arası araştırma ve bilgi birikimi sağlama; eleştirel bakış açısı kazanabilme; özgün çalışmalar ortaya koyabilme ve mesleki etik konusunda duyarlılık kazanma yetkinliklerini kazanmaları sağlanacaktır.

 

DETAYLI BİLGİ

Radyo Televizyon ve Sinema Lisans Programı'yla öğrencilere,

  • Disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilir,

  • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri izleyebilir ve bu bilgileri paylaşabilir,

  • İletişim ve sanat alanındaki ulusal ve uluslararası değerleri kavrayabilir,

  • Ayrıca iletişim alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekleyebilme, sosyal adalet bilinci edinebilme, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkabilme, soyut ve somut kavramları, yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme, sanatsal bir bakış açısına ve estetik farkındalığa sahip olabilme becerilerini de kazanmaları hedeflenmektedir.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

   Radyo Televizyon ve Sinema Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puan alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.

   Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Kamu Yönetimi Lisans Programı; işletme, iktisat, siyaset bilimi, kamu yönetimi, anayasa hukuku, mikro iktisat, siyasal düşünceler tarihi, borçlar hukuku, yönetim ve organizasyon gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

   Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   Radyo Televizyon ve Sinema Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

   Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Radyo-Televizyon Gazetecisi, Sinema Üreticisi Ve Uygulayıcısı” ünvanını kazanırlar.

   Radyo Televizyon ve Sinema Lisans Programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Radyo Televizyon ve Sinema Lisans Programı mezunları;

  • Tüm televizyon ve radyo kuruluşlarında, sinema sektöründe, kurum ve kuruluşların basın departmanlarının ilgili bölümlerinde, tüm yerel ve ulusal gazetelerde, kuruluşların basın danışmanlıklarında görev alabilirler.
  • Ayrıca Programdan mezun olacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler.

   Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.